Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo wydziału
Centrum Transferu Technologii Morskich

Partnerzy

https://cttm.pm.szczecin.pl/uploads/slider/pactt_3_2_%281%29.png

POROZUMIENIE AKADEMICKICH CENTRÓW TRANSFERU TECHNOLOGII

Porozumie Akademickich Centrów Transferów Technologii PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej na uczelniach oraz w instytutach badawczych i PAN. W 2021 r. PACTT liczy 73 członków. Celem PACTT jest:

  • integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich,
  • wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk,
  • rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii,
  • współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem (inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym, inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych, opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa).
przejdź do strony www
https://cttm.pm.szczecin.pl/uploads/slider/logo-InnoPM.jpg

CENTRUM INNOWACJI POLITECHNIKI MORSKIEJ W SZCZECINIE SP. Z O.O.

Głównym zadaniem InnoPM sp. z o.o. (dawniej Centrum Innowacji Akademii Morskiej Sp. z o.o. jest komercjalizacja pośrednia wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz wynalazków powstałych w Politechnice Morskiej w Szczecinie polegająca na tworzeniu spółek odpryskowych. InnoPM Sp. z o. o., oferuje również swoim klientom skorzystania z nowoczesnych laboratoriów, zaplecza badawczego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry PM poprzez zlecone usługi badawcze.

przejdź do strony www
https://cttm.pm.szczecin.pl/uploads/slider/logoNavdec_%281%29.png

SUP4NAV SP. Z O.O.

Spółka założona przez naukowców z Politechniki Morskiej w Szczecinie w celu wdrożenia na rynek innowacyjnego systemu wspomagania decyzji na statku morskim NAVDEC. NAVDEC to narzędzie nawigacyjne, które realizuje – obok funkcji informacyjnych – zadania typowe dla systemów wspomagania podejmowania decyzji. Oznacza to, że system NAVDEC nie tylko dokonuje analizy i oceny sytuacji na morzu, ale także proponuje nawigatorowi możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania sytuacjach kolizyjnych.

przejdź do strony www
https://cttm.pm.szczecin.pl/uploads/slider/logo2_klaster_%281%29.png

STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER MORSKI

Stowarzyszenie Zachodniopomorski KLASTER MORSKI powstało jako inicjatywa oddolna głównie małych i średnich firm przemysłu stoczniowego oraz producentów konstrukcji wielkogabarytowych, a także szczecińskiej Politechniki Morskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz kilku tzw.instytucji z otoczenia biznesu. We współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi działa na rzecz rozwoju regionalnego przemysłu i gospodarki morskiej.

przejdź do strony www
https://cttm.pm.szczecin.pl/uploads/slider/rciitt-full_%281%29.png

REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

RCIiTT prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm, naukowców i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Ponadto kontaktuje i koordynuje współpracę pomiędzy sferą biznesu a nauką oraz animuje rozwój klastrów przemysłowych.

Szereg usług RCIiTT jest bezpłatnych, dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

przejdź do strony www
https://cttm.pm.szczecin.pl/uploads/slider/pfp_%281%29.png

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno – Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko – Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową (pożyczki, dotacje) i szkoleniowo – doradczą.

przejdź do strony www
https://cttm.pm.szczecin.pl/uploads/slider/technopark_nowe-logo1_%281%29.png

TECHNOPARK POMERANIA

Celem działalności Technoparku Pomerania tworzonego przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. jest stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Technopark Pomerania to zespół obiektów, gdzie realizowane są programy wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, wynajem biur oraz świadczenie usług w centrum danych.

przejdź do strony www

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę