Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

logo-sygnet Politechniki Morskiej w Szczecinie - głowa gryfa, elementy kotwicy i sygnatura PM
Logo wydziału
Centrum Transferu Technologii Morskich

Dla biznesu Obszary współpracy

Politechnika Morska w Szczecinie prowadzi działalność naukową w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych. Z tej działalności wynika realizacja krajowych i międzynarodowych projektów oraz usług eksperckich (takich jak analizy, ekspertyzy, usługi badawczo-rozwojowe, podwykonawstwo B+R w projektach realizowanych przez firmy) w szczególności w obszarach:

 • Bezpieczeństwo żeglugi;
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz wybranych obiektów off-shore;
 • Optymalizacja wybranych parametrów pracy i systemów pozycjonowania;
 • Skutki kolizji statków i statku z obiektami infrastruktury wodnej;
 • Zastosowanie systemu EGNOS w obszarze morskim;
 • Symulacje systemów optymalizacji pracy urządzeń elektrycznych;
 • Eksploatacja siłowni okrętowych, jachtow motorowych i układów energetycznych;
 • Nowoczesne materiały kompozytowe i konstrukcyjne;
 • Technologia i technika recyclingu;
 • Oleje i paliwa okrętowe;
 • Zanieczyszczenie powietrza, emisja NOx i SOx;
 • Zastosowanie biopaliw w silnikach małych jednostek pływających;
 • Transport intermodalny i śródlądowy (eksploatacja portów i floty morskiej i terminali kontenerowych);
 • Inteligentne systemy transportowe;
 • Logistyka (w Europejskim Systemie Transportowym) i zarządzanie (Przemysłowymi Systemami Energetycznymi, jakością produkcji i usług, innowacjami, bezpieczeństwem organizacji i zasobami ludzkimi);
 • Geodezja, nawigacja, hydrografia;
 • Oceanotechnika;
 • Systemy informatyczne i multimedialne.
Zapraszamy do współpracy
Kontakt:

cpi@pm.szczecin.pl
cttm@pm.szczecin.pl
tel. 91 48 09 818/696/480/862
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę